Extern systeembeheer

pic

Systeembeheerder is een functie in de IT. De systeembeheerder is verantwoordelijk voor de goede werking van een of meer computersystemen. Vaak is een systeembeheerder ook verantwoordelijk voor de onderstaande functies, bij sommige (grote) bedrijven zijn voor elke van deze onderdelen mensen die veel expertise hebben op een bepaald gebied.

Een systeembeheerder kan onder andere verantwoordelijk zijn voor:

  • het maken van back-ups;
  • het installeren en instellen van updates van een besturingssysteem;
  • het installeren en instellen van hardware en software;
  • het toevoegen/wijzigen/verwijderen van gebruikersinformatie;
  • het opnieuw instellen van wachtwoorden;
  • het beantwoorden van technische vragen;
  • de beveiliging van het computernetwerk;
  • het documenteren van de werking van het systeem;
  • het onderzoeken en oplossen van gemelde problemen;
  • indien mogelijk het voorkomen van problemen.

De laatste vrijdag van juli is Systeembeheerdersdag.

De netwerkbeheerder is iemand die zorgt voor het beheer van een computernetwerk tijdens de dagelijkse werkzaamheden. Een computernetwerk of netwerk is een aantal computers dat met elkaar kan communiceren via een medium. Dit medium is over het algemeen een ethernet, men spreekt dan van een Local Area Network (LAN), maar deze kan zich ook groter manifesteren, zoals het internet of een Wide Area Network (WAN). Het netwerk is de infrastructuur van servers, werkstations, netwerkapparatuur en bekabeling.

De taak van de netwerkbeheerder is het onderhouden van voldoende capaciteit, functionaliteit en integriteit van de infrastructuur.

In de praktijk lopen de functieomschrijvingen van netwerkbeheerders ver uiteen. In kleinere netwerken worden de taken van helpdesk en systeembeheer vaak bij de netwerkbeheerder gelegd, waar de netwerkbeheerders in grote bedrijven vaak zeer abstract te werk gaan en soms de infrastructuur nooit aan hoeven te raken. Deze mensen worden vaker netwerkmanagers genoemd.

Voor kleine bedrijven is het niet rendabel om een eigen systeembeheerder in dienst te nemen. Voor hen is extern systembeheer een uitkomst. De kennis en kunde wordt, veelal op afroepbasis, ingehuurd bij een extern bedrijf.